Dzień Edukacji Narodowej 2006

20 października w siedzibie „Solidarności oświatowej” w Płocku przy ul. Padlewskiego 2 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Radę Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego. Listy gratulacyjne od Przewodniczącego Krysztofiaka – również członka Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” otrzymali wyróżnieni najwyższą nagrodą resortową. Wraz z Wojciechem Kępczyńskim – Przewodniczącym Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” wręczył również Srebrne Odznaki Sekcji Krajowej pięciu członkom związku. Otrzymali je:

  • Agnieszka Banaszek,
  • Zdzisław Fortuna,
  • Wiesława Paprocka,
  • Mirosław Skóra,
  • Bogusław Sukiennik.

Oficjalną część spotkania zakończyły życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Przewodniczącego Kępczyńskiego, Dyrektora Rygalskiego, i Prezydenta Płocka Mirosława Milewskiego, który krótko scharakteryzował swoje działania w minionej kadencji prosząc o ich obiektywną ocenę.

Reklamy