WZD MOZPOiW NSZZ „S” w Płocku 2007

W dniu 16 lutego 2007r. w auli Ratusza Miejskiego odbyło się Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku. Rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu narodowego, a następnie Przewodniczący Marek Krysztofiak powitał zaproszonych gości, delegatów, media i poprosił o modlitwę w intencji zebrania ks. dr Rafała Bednarczyka – duszpasterza diecezjalnego nauczycieli.
Po nim głos zabrali:
– Wojciech Rygalski – Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie
– Tomasz Korga – Przewodniczący Rady Miasta Płocka
– Mirosław Milewski – Prezydent Miasta Płocka, który otrzymał w prezencie zegar z logo „Solidarności”, jako symbol współpracy ze związkiem. Ma on również przypominać Prezydentowi upływający czas na realizację programu wyborczego.

Po wystąpieniach gości delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Rewizyjnej – podjęli także uchwałę dotycząca liczby jej członków. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory uzupełniające delegatów na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania oraz Regionu Płockiego „Solidarności”. Aktualne informacje, komunikaty, wysłuchanie hymnu „Solidarności” zakończyło zebranie, po czym wszyscy udali się do Sali Sejmowej na poczęstunek.

Przewodniczący MKOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku mgr Marek Krysztofiak
Reklamy