Wigilia oświatowej „S” 2007

Dnia 14 grudnia 2007 roku o godzinie 17.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Płocku odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków „Solidarności” oświatowej zorganizowane przez Międzyzakładową Komisję Oświaty i Wychowania. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej spotkało się ponad 200 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta z prezydentem Mirosławem Milewskim oraz dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka Ewą Adasiewicz. Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” reprezentował wiceprzewodniczący Grzegorz Lewandowski. Delegaturę w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie reprezentował dyrektor Wojciech Rygalski. Z Warszawy specjalnie na spotkanie opłatkowe „Solidarności” oświatowej przyjechał wicekurator Jerzy Berta. Na początku uroczystości głos zabrał przewodniczący związku Marek Krysztofiak, który powitał zebranych, przedstawił przybyłych gości i podziękował za pomoc w organizacji Wigilii. Część artystyczną imprezy przygotowały koleżanki ze Szkoły Podstawowej nr 18 Katarzyna Kolimeczkow, Barbara Brzeska i Urszula Pankowska. Uczniowie zaprezentowali przejmującą inscenizację traktującą o istocie Świąt Bożego Narodzenia. Przypomnieli o chrześcijańskich wartościach, będących warunkiem godnego i pełnego ich przeżycia. Występ dzieci skłonił zebranych do refleksji i chwili zadumy. Następnie odmówiono modlitwę pod przewodnictwem księdza dr Rafała Bednarczyka – duszpasterza diecezjalnego nauczycieli, który reprezentował biskupa płockiego Piotra Liberę. Głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli wszystkim uczestnikom imprezy świąteczne i noworoczne życzenia. Był czas na wspomnienia o minionych świętach Bożego Narodzenia, szczególnie tych z czasu trwania stanu wojennego. Potem dzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy. Spotkanie opłatkowe członków NSZZ „Solidarność” płockiej oświaty przebiegało w miłej i pogodnej atmosferze, dostarczyło zebranym wielu wzruszeń i wprowadziło wszystkich w klimat najpiękniejszych i najbardziej rodzinnych świąt w roku.

mgr Jolanta Gostomska

Reklamy