„Godna praca – godna emerytura”

W dniu 29 sierpnia 2008 r. w samo południe w Warszawie odbyła się kilkudziesięciotysięczna manifestacja zorganizowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” pod hasłem: „Godna praca – godna emerytura” przeciwko niskim płacom, ubożeniu społeczeństwa oraz prowadzeniu pozornego dialogu społecznego.
Związkowcy domagali się m.in.
– Systematycznego wzrostu płac wszystkich pracowników, który zrekompensuje wzrost kosztów utrzymania.
– Podwyższenia płacy minimalnej do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia.
– Uprawnienia do obniżonego wieku emerytalnego dla pracujących w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.
– Przestrzegania prawa pracy i prawa pracowników do zrzeszania się.
Z ośmiu autokarów, które wyjechały na manifestację z Regionu Płockiego jeden „obsadzili” członkowie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku. Także w innych autobusach „reprezentujących” Oddziały „Solidarności” z Gostynina, Płońska, Sierpca nie zabrakło nauczycieli. Protestowali oni przeciwko projektom zmian Karty Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty przygotowywanym przez MEN.
Projekty te uderzają w stabilność zatrudnienia, likwidują prawo do wcześniejszych emerytur i spłaszczają płace nauczycieli, utrudniają społeczną kontrolę zatrudnienia i prawidłowy podział środków kierowanych z budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego na płace nauczycieli. Rządząca koalicja PO – PSL nie zaproponowała nic dla pracowników oświaty, którzy nie są nauczycielami (administracja, obsługa bez której funkcjonowanie placówek jest niemożliwe). Mimo zmiennej aury i przelotnych opadów deszczu wielogodzinny „głośny” pochód ( petardy, gwizdki, instrumenty muzyczne ) z flagami, transparentami, balonikami i kukłą premiera Tuska – przemaszerował z placu Piłsudskiego pod Urząd Rady Ministrów. Wszystkim członkom „Solidarności” oświatowej Regionu Płockiego, którzy „poświęcili” ostatni dzień wakacji na walkę o prawo do godnej pracy, płacy i emerytury serdecznie dziękuję.

mgr Marek Krysztofiak
Przewodniczący Rady Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Regionu Płockiego

Reklamy