„Solidarność” oświatowa w Górach Świętokrzyskich

Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku zorganizowała już po raz szósty „Rajd Górski” dla członków związku w dniach 3 – 5 października 2008r. Tym razem były to Góry Świętokrzyskie z najwyższymi szczytami : Łysicą ( 612 m.n.p.m.) i Łysą Górą ( 595 m.n.p.m.), gdzie mieści się pobenedyktyński zespół klasztorny z XII w. Od niepamiętnych czasów pielgrzymują tu pątnicy by oddać cześć relikwiom Świętego Krzyża, co uczyniło również 46 uczestników wyjazdu. Zwiedzili oni także muzea : Misyjne prowadzone przez obecnych gospodarzy Misjonarzy Oblatów Najświętszej Marii Niepokalanej i Przyrodniczo – Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wielkie wrażenie wywarło klasycystyczne wnętrze kościoła i podziemna krypta, gdzie złożono zwłoki słynnego pogromcy Kozaków – Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego.

Klasztor i kościół pobenedyktyński, drewniane i murowane kapliczki z XVIII/XIX w., mogiły : powstańca 1863 r. oraz partyzanta zamordowanego przez Niemców w 1943 r. zobaczyli „płocczanie” w Św. Katarzynie. Niezwykłym zainteresowaniem, zwłaszcza pań spotkało się Muzeum Minerałów i Skamieniałości. Z kolei wszystkich zainteresował zespół Klasztorny Cystersów w Wąchocku z romańskimi wnętrzami kapitularza, karceru, fraterni i refektarza ( I poł.XIII w.) znajdującymi się w przyziemiach klasztoru i kościół.

W obrębie zespołu rozmieszczone są tablice poświęcone powstańcom styczniowym i partyzantom AK, a także prochy bohaterskiego mjr Jana Piwnika „Ponurego”. W muzeum Cystersów zgromadzono m.in. cenne pamiątki po zasłużonych Polakach i różne eksponaty z okresu walk o wyzwolenie kraju spod zaborów ( 1795 – 1918 ) i okupacji ( 1939 – 45 ).

Uczestnicy „wyprawy” powrócili zmęczeni, zadowoleni, z mocnym postanowieniem powrotu w piękne Góry Świętokrzyskie, tym bardziej, że z powodu deszczu musiano zrezygnować ze zdobywania Łysicy.

mgr Marek Krysztofiak
Przewodniczący Sekcji
Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
Regionu Płockiego

Reklamy