Dzień Edukacji Narodowej 2008

Święto Edukacji Narodowej, przypadające 14 października, jest okazją do spotkań, uroczystości, zauważenia i docenienia trudu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych. Tego dnia w samo południe w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku – na zaproszenie Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego – zebrali się przedstawiciele miejskich szkół oraz zaproszeni goście. Wśród nich Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku Marek Krysztofiak, który pogratulował wyróżnionym Nagrodą Prezydenta (m.in. Małgorzacie Starzyńskiej nagrodzonej, zgodnie z uprawnieniami na wniosek Komisji Międzyzakładowej „Solidarności”).

Przewodniczący Krysztofiak złożył życzenia wszystkim pracownikom oświatowym Miasta, a także upomniał się o pracowników administracji i obsługi, których pensje są na zbyt niskim poziomie. „Solidarność” oświatowa już od wielu miesięcy zabiega u władz Miasta o poprawę sytuacji finansowej tych grup zawodowych. Również 14 października spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizował Samorząd Powiatu Płockiego. Wziął w nim udział Wiceprzewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego Cezary Chyżyński. Odczytał on adres okolicznościowy w imieniu Przewodniczącego Sekcji Regionalnej, kończący się słowami: „Całemu środowisku oświatowemu (…) życzę odejścia od niespójnej, antypracowniczej, antyzwiązkowej, antyedukacyjnej polityki koalicji rządzącej PO – PSL”.

15 października na świąteczną uroczystość zaprosiła Delegatura w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie. Tym razem mottem spotkania były słowa Mikołaja Reja: „Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie”. Przemawiając w imieniu Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania Przewodniczący Krysztofiak życzył decydującym o polskiej oświacie zrozumienia maksymy poety i zrezygnowania ze złych projektów, które wprowadzają w środowisku oświatowym niepotrzebną nerwowość i niezadowolenie.

Uczestniczył również we wręczeniu na wniosek Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego „Medali Komisji Edukacji Narodowej” następującym członkom związku:

 1. Annie Anulewicz – Wiercińskiej
 2. Elżbiecie Gapińskiej
 3. Jolancie Gostomskiej
 4. Annie Gołdyn
 5. Andrzejowi Strzałkowskiemu

17 października obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowały tradycyjnie już wspólnie Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania oraz Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego. Wśród zaproszonych gości, którzy złożyli okolicznościowe gratulacje i życzenia znaleźli się:

 1. Wojciech Rogalski – Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie
 2. Wojciech Kępczyński – Przewodniczący Zarządu Regionu Płockie NSZZ „Solidarność”
 3. Ewa Adasiewicz – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka
 4. ks. Tadeusz Łebkowski – Duszpasterz „Solidarności”
 5. Mikołaj Burakowski – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku

Członkowie związku, wyróżnieni na wniosek „Solidarności” oświatowej „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, Nagrodą Prezydenta Miasta Płocka oraz odchodząca na emeryturę Aleksandra Bogucka otrzymali listy gratulacyjne z przesłaniem:

„Solidarni!
Nasz jest ten dzień
A jutro jest nieznane
Lecz róbmy tak
Jak gdyby nasz był wiek
Pod wolny kraj spokojnie kładź fundament”

Przewodniczący Krysztofiak, jako członek Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania oraz Wojciech Kępczyński, członek Komisji Krajowej udekorowali za zasługi dla oświaty i związku Srebrną Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” następujące osoby:

 1. Barbarę Kozioł
 2. Lili Kuklińską
 3. Weronikę Ryniak
 4. Jadwigę Tomaszewską
 5. Mariana Żuchniewicza

Okolicznościowe uroczystości zakończyły się w miłej atmosferze, ale ze świadomością trudności, zagrożeń, które stoją przed związkiem oraz polską, regionalną i płocką oświatą.

mgr Marek Krysztofiak
Przewodniczący Sekcji
Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
Regionu Płockiego

Reklamy