Dzień Edukacji Narodowej 2009

Obchody Dnia Edukacji Narodowej „Solidarność” oświatowa Płocka i Regionu Płockiego zorganizowała już 9 października w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2. Wśród gości, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością znaleźli się:

 1. ks. kan. dr Andrzej Krasiński – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej
 2. ks. Tadeusz Łebkowski – Duszpasterz NSZZ „Solidarność”
 3. Katarzyna Góralska – II Mazowiecki Wicekurator Oświaty
 4. Wojciech Kępczyński – Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”
 5. Michał Boszko – Starosta Powiatu Płockiego
 6. Tomasz Korga – Przewodniczący Rady Miasta Płocka
 7. Mirosław Milewski – Prezydent Miasta Płocka
 8. Mikołaj Burakowski – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku
 9. Marian Żuchniewicz – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym

Wrażeń artystycznych zgromadzonym dostarczył występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku przygotowany pod kierunkiem kol. kol. Katarzyny Kolimeczkow i Barbary Brzeskiej. Następnie przewodniczący Marek Krysztofiak w towarzystwie Wojciecha Kępczyńskiego zasiadającego w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wręczył Srebrne Odznaki Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania następującym członkom związku:

 1. kol. Ewie Grochowskiej
 2. kol. Jadwidze Kurkowskiej
 3. kol. Magdalenie Nowakowskiej
 4. kol. Elżbiecie Radeckiej
 5. kol. Hannie Szachowskiej
 6. kol. Jadwidze Tomaszewskiej

Z kolei w towarzystwie Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Katarzyny Góralskiej i Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego przewodniczący Krysztofiak odczytał i wręczył listy gratulacyjne dla osób, które na wniosek Sekcji Regionalnej i Komisji Międzyzakładowej otrzymały następujące odznaczenia i nagrody:

 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej
  1. kol. Małgorzata Bielska
  2. kol. Aneta Gładys
  3. kol. Dariusz Hofman
  4. kol. Maria Kluge
  5. kol. Krzysztof Lorenc
  6. kol. Agata Mazur
 1. Brązowy Krzyż Zasługi
  1. Małgorzata Kubkowska
 2. Nagroda Prezydenta Miasta Płocka
  1. kol. Małgorzata Garlej
 3. Nagroda Dyrektora Szkoły
  1. 1. kol. Zofia Wernikiewicz

W imieniu wyróżnionych podziękowała Aneta Gładys, po której głos zabierali zaproszeni goście. Część oficjalną spotkania zakończyły życzenia i świąteczny toast.

Sala koncertowa Szkoły Muzycznej w Płocku była miejscem kolejnych uroczystości „Dnia Nauczyciela”. Najpierw 13 października na zaproszenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty przybyli goście z placówek podległych Delegaturze w Płocku. Wśród odznaczonych za zasługi dla oświaty Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Brązowym Krzyżem Zasługi przez wojewodę Jacka Kozłowskiego i Kuratora Karola Semika byli również ww. członkowie NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Marek Krysztofiak przekazał „7 życzeń” w imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZZ „Solidarność” Regionu Płockiego, które spotkały się z aplauzem większości zebranych ( pełny tekst życzeń obok ).

14 października odbyły się miejskie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, których gospodarzem w zastępstwie przebywającego w podróży służbowej Prezydenta Milewskiego był jego zastępca Piotr Kubera. Na nim spoczął miły obowiązek wręczenia nagród m.in. na wniosek Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku.

„Świąteczny” tydzień zakończył się 16 października Powiatowym Dniem Edukacji Narodowej, której organizatorem był starosta płocki. Tym razem odbył się on w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej a wśród wielu gości był również przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania.

mgr Marek Krysztofiak
SOiW NSZZ „S” RP
MKOiW NSZZ „S” w Płocku
Siedem życzeń” przekazanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Marka Krysztofiaka – przewodniczącego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego na okolicznościowej uroczystości zorganizowanej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku w dniu 13 października 2009 r.

 1. ŻYCZĘ, aby uniknąć w przyszłości chaosu organizacyjnego wynikającego z pośpiesznego wprowadzenia zmian w prawie oświatowym (Ust. o systemie oświaty, Karta Nauczyciela) m.in.
  • – ograniczenia roli nadzoru pedagogicznego, które może prowadzić do obniżenia jakości nauczania,
  • – niewłaściwe przygotowanie szkół od strony programowej do wprowadzenia reformy edukacji,
  • – lekceważenie prawa do zapewnienia opieki przedszkolnej dla dzieci 5 i 6-letnich,
  • – zastrzeżenia co do sposobu wprowadzenia do realizacji dodatkowej niepłatnej godziny pracy dla nauczycieli (ukryte zwiększenie pensum, zamieszanie co do czasu jej trwania).
 2. ŻYCZĘ rezygnacji z niekorzystnego, uwłaczającego godności nauczycieli świadczenia kompensacyjnego z zapisem o zakazie pracy w przypadku pobierania świadczenia (ok. 800 zł).
 3. ŻYCZĘ dotrzymywania umów i porozumień np. z 28.VIII.2008r.i wynegocjowany przez NSZZ „Solidarność” w 2000r. zapis o wyrównywaniu podwyżek od stycznia każdego roku (art. 30 ust.11KN).
 4. ŻYCZĘ uniknięcia sprzeciwu dla dalszego spadku płac, szczególnie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz łamania praw pracowniczych i uprawnień związków zawodowych.
 5. ŻYCZĘ pamięci o godnych warunkach pracy i płacy pracowników administracji i obsługi, bez których dobre funkcjonowanie oświaty jest niemożliwe.
 6. ŻYCZĘ uniknięcia skandalicznych decyzji o przyznaniu 10 tytułów Profesora Oświaty i urealnienia ilości Nagród Kuratora powodujących sens powoływania Komisji i składania wniosków o Nagrody (w Delegaturze płockiej 5 Nagród – 71 wniosków).
 7. Na koniec ŻYCZĘ nam wszystkim wsparcia ze strony rządu, troski ze strony władz kuratoryjnych, samorządowych, jak najmniej biurokracji i chociaż jednego roku szkolnego bez reform.
Reklamy