Wigilia płockiej „S” oświatowej 2009

11 grudnia 2009 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe „Solidarności” oświatowej Płocka, w którym wzięło udział ponad 170 członków związku oraz zaproszonych gości. Wśród nich m.in.:

  1. Jego Ekscelencja Ks. Bp Diecezjalny Piotr Libera
  2. Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik
  3. II Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska
  4. Starosta Powiatu Płockiego Michał Boszko
  5. Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Piotr Kubera
  6. Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka Ewa Adasiewicz
  7. Duszpasterz NSZZ „Solidarność” ks. Tadeusz Łebkowski

Wszyscy obecni w sali Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Płocku ze wzruszeniem obejrzeli „Jasełka Bożonarodzeniowe” w wykonaniu młodzieży Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Następnie prowadzący uroczystość przewodniczący „Solidarności” oświatowej Marek Krysztofiak podziękował wielu osobom – w tym szczególnie dyr. Robertowi Kowalskiemu, członkom koła „Solidarności” i paniom z kuchni Ośrodka – za pomoc w zorganizowaniu spotkania. Kol. Kol. Elżbieta Kołucka, Dorota Dądzik, Małgorzata Rybicka, Joanna Wierkiewicz otrzymały z rąk przedstawicieli Kuratorium odpowiednio: Brązowy Krzyż Zasługi oraz Medale Srebrne i Brązowy za Długoletnią Służbą. Do tych Odznaczeń przewodniczący „Solidarności” oświatowej dołączył list gratulacyjny z mottem:

„Solidarni!
Nasz jest ten dzień
A jutro jest nieznane
Lecz róbmy tak
Jak gdyby nasz był wiek
Pod wolny kraj spokojnie kładź fundament”

Kolejnym punktem uroczystości wigilijnej były wystąpienia zaproszonych gości, zakończone poświęceniem opłatków przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa. Życzeniami świąteczno – noworocznymi oraz zaproszeniem do „ostrożnego” dzielenia się opłatkiem i poczęstunku prowadzący zakończył tę część spotkania. Życzenia i rozmowy przy degustacji tradycyjnych wigilijnych potraw trwały jednak jeszcze bardzo długo.

mgr Marek Krysztofiak
Przewodniczący MKOiW
NSZZ „Solidarność” w Płocku

Reklamy