Wigilia 2011

16 grudnia 2011 r. Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku zorganizowała tradycyjne spotkanie opłatkowe dla członków związku i zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. :

 1. Elżbieta Gapińska – Posłanka na Sejm RP
 2. Wojciech Jasiński – Poseł na Sejm RP
 3. Jego Eks. Piotr Libera – Biskup płocki
 4. ks. Andrzej Krasiński – Dyrektor Wydziału Katechetycznego
 5. ks. Andrzej Kurto – Duszpasterz Diecezjalny Nauczycieli
 6. Katarzyna Góralska – Mazowiecka Wicekurator Oświaty
 7. Jarosław Zaroń – Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
 8. Grzegorz Skwarna – Kierownik MSCDN w Warszawie Wydział w Płocku
 9. Jerzy Obrębski – Sekretarz Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S”
 10. Monika Mytnik – Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego Płockiego reprezentująca Starostę
 11. Marek Bębenista – Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka
 12. Ireneusz Werner – Przewodniczący „Solidarności” oświatowej w latach 1991 – 1994

Rozpoczynając spotkanie Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania Marek Krysztofiak poprosił – w związku z 30 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – o uczczenie minutą ciszy ofiary ówczesnych represji komunistycznych. Następnie powitał wszystkich przybyłych na wigilię członków „Solidarności” oświatowej oraz zaproszonych gości. Kolejnym punktem uroczystości był okolicznościowy program słowno – muzyczny wykonany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku, przygotowany przez nauczycielki i członkinie MKOiW kol. kol. Barbarę Brzeską i Katarzynę Kolimeczkow. Wiele czasu zajęły życzenia świąteczne i noworoczne kierowane do zebranych przez zaproszonych gości. Dodatkowo Wojciech Jasiński poinformował o liście otwartym opozycyjnych parlamentarzystów naszego regionu ws. trudnej sytuacji w płockiej oświacie. Poparli oni w ten sposób wielomiesięczne działania MKOiW NSZZ „S”, mające na celu podjecie negocjacji dotyczących podwyżki płac pracowników administracji i obsługi oraz dodatków nauczycielskich z władzami miasta. Do życzeń świąteczno – noworocznych dla wszystkich członków „Solidarności” i pracowników oświaty dołączył także przewodniczący Krysztofiak, który następnie poprosił ks. bpa o poświęcenie opłatków i odczytanie fragmentu pisma świętego o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Sekretarz biskupa płockiego ks. Piotr Garbaszewski zaintonował kolędę „Wśród nocnej ciszy”, po wykonaniu której zebrani dzielili się „białym chlebem”, składali życzenia i spożyli wigilijny posiłek. W ten sposób rozpoczął się jedyny w swoim rodzaju, magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia.

mgr Marek Krysztofiak
Przewodniczący MKOiW NSZZ „S” w Płocku
Reklamy