Szkolenie „Ustawa o Społecznym Inspektorze Pracy, BHP i PPOŻ”

Dnia 11 czerwca 2012 r. Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego zorganizowała szkolenie na temat: „Ustawa o Społecznym Inspektorze Pracy, BHP i PPOŻ”. Odbyło się ono w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku. Uczestniczyło w nim 30 członków naszej organizacji. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy w Płocku Pani Teresa Łygaś – starszy specjalista i Pan Michał Natkowski – referent prawny. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu.

Wiceprzewodnicząca MKOiW NSZZ „S” w Płocku
Elżbieta Brześcińska
Reklamy