Udział „Solidarności” oświatowej Płocka i Regionu Płockiego w Ogólnopolskich Dniach Protestu

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny, składający się z trzech Central reprezentatywnych związków zawodowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum ZZ) zorganizował w Warszawie w dniach 11 – 14 września 2013 r. Ogólnopolskie Dni Protestu. Wzięła w nich również udział „Solidarność” oświatowa Płocka i Regionu Płockiego. Najpierw 12 września wśród kilku tysięcy demonstrujących pod gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej znalazło się blisko 50 naszych przedstawicieli. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni – zgromadzeni pod MEN – em na apel Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – wyrazili swoje niezadowolenie z polityki edukacyjnej rządu PO – PSL. Domagali się m. in. większych nakładów na oświatę, wstrzymania prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela, naprawienia reformy programowej, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, przywrócenia prawa nauczycieli do wcześniejszych emerytur.

Kulminacyjnym punktem demonstracji było „przybicie” do ściany budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej olbrzymiej petycji z żądaniami protestujących. Szkoda, że w proteście „Solidarności” oświatowej nie wzięły udziału inne związki zawodowe, a do demonstrujących nie wyszła ani pani minister K. Szumilas ani nikt
z podległego jej resortu.

Takie zachowanie potwierdziło zasadność hasła wielkiej ogólnopolskiej manifestacji „Dość lekceważenia społeczeństwa”
w dniu 14 września. Wzięło w niej udział wg różnych źródeł od 100 – 200 tys. osób, a wśród 20 autokarów wyjeżdżających do Warszawy z Regionu Płockiego jeden wypełniony był członkami „Solidarności” oświatowej. Protestujący „dopingowani” i wspierani przez mieszkańców stolicy domagali się m. in. rzeczywistego a nie pozorowanego dialogu społecznego. Czy koalicja rządząca PO – PSL podejmie wreszcie taki dialog pokażą najbliższe tygodnie.

 

 mgr Marek Krysztofiak

Przewodniczący SOiW NSZZ „S” RP

MKOiW NSZZ „S” w Płocku

Reklamy