Szkolenie „Stres i mobbing”

W dniach 21-23 listopada 2013 r. w Łebie w ośrodku ,,Zdrowotel-Mazowsze” odbyło się szkolenie zorganizowane przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” Regionu Płockiego i Międzyzakładową Komisję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku. Wzięli w nim udział członkowie solidarności oświatowej z Płocka, powiatu płockiego, Gostynina i Płońska – w sumie 33 osoby. Tematem szkolenia, które poprowadził trener z działu szkoleń Komisji Krajowej „Solidarności” Jan Plata-Przechlewski był ,,Stres i Mobbing”.

Po pierwszym dniu wykładów,  podczas uroczystej kolacji dało się słyszeć wiele ciepłych słów pod adresem wykładowcy,  chwalono min.  wysokie umiejętności dydaktyczne, dobry kontakt z uczestnikami, otwartość, zaangażowanie, cierpliwość. W czasie wolnym, korzystając ze wspaniałej pogody, najwięcej zwolenników miały spacery wzdłuż brzegu morza.

Na zakończenie uczestnicy wypełnili arkusze ewaluacyjne w celu dobrowolnej i anonimowej oceny wykładów i uzyskali  zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Miejsce i termin, w którym odbyło się szkolenie spowodowało, że wszyscy uczestnicy zdobyli  wiedzę merytoryczną  z zakresu stresu i mobbingu, który coraz częściej staje się problemem w placówkach oświatowych oraz naładowali akumulatory do dalszej ciężkiej pracy w roku szkolnym 2013/14.

W drodze powrotnej autokar z uczestnikami wyjazdu zatrzymał się w Wejherowie, gdzie obejrzeliśmy miejsca i pamiątki związane z NSZZ „Solidarność” oraz barokowe kaplice Kalwarii Wejherowskiej.

Marek Krysztofiak

Cezary Chyżyński

Reklamy