Wybory w „Solidarności” oświatowej Płocka i Regionu Płockiego na kadencję 2014 – 2018

W dniu 7 marca 2014r. odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów MOZPOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku, które swoją obecnością zaszczycili:

– kol. Ryszard Proksa – Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” , członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

– kol. Wojciech Kępczyński – Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Zebranie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru „Solidarności” oświatowej,  minutą ciszy za zmarłych członków Związku, hymnem państwowym i modlitwą w intencji obrad duszpasterza diecezjalnego nauczycieli, salezjanina ks. Arkadiusza Grygowskiego.

Po sprawach proceduralnych delegaci z uwagą wysłuchali sprawozdań  przewodniczących: Komisji Wyborczej, Komisji Międzyzakładowej, Komisji Rewizyjnej.

Następnie podjęli uchwały dotyczące:

a) liczby członków Komisji Międzyzakładowej

b) liczby członków Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej

c) liczby tur głosowania

d) powołania Prezydium Komisji Międzyzakładowej

e) dalszej  przynależności  do Sekcji Branżowej

Kolejne punkty dotyczyły wyboru Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania, którym na kolejną kadencję  został kol. Marek Krysztofiak oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku.

Wybrano także delegatów na zebrania sprawozdawczo – wyborcze Regionu i Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania.

Po dyskusji zebrani przyjęli szereg stanowisk i apeli:

– stanowisko nr 1 ws. prób omijania ustawodawstwa oświatowego

– stanowisko nr 2 ws. odbierania praw nabytych nauczycielom

– stanowisko nr 3 ws.  jednego podręcznika dla I klasy

– apel nr  1 do Prezydenta Miasta Płocka ws. podwyżek płac pracowników administracji i obsługi

– apel nr 2 do Prezydenta Miasta Płocka  ws. podwyżek dodatków nauczycielskich

– apel nr 3 do wszystkich samorządów ws. podwyżek dodatków nauczycielskich

– apel nr 4 do wszystkich samorządów ws. podwyżek płac pracowników administracji i obsługi

– apel nr 5 do Prezydenta Miasta Płocka ws. utworzenia internetowego „banku informacji” o nauczycielach poszukujących pracy

– apel nr 6 do Prezydenta Miasta Płocka ws. ograniczenia górnego zatrudnienia nauczycieli

Sprawozdawczo- Wyborcze Zebranie w MOZPOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku tradycyjnie zakończyło się wysłuchaniem hymnu „Solidarności”.

 

Kilka tygodni później, 3 kwietnia br. w nowej siedzibie ZRP NSZZ „S” przy ul. Stary Rynek 5 „swoje” wybory przeprowadziła Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Płockiego. Nim wybrano nowe władze m.in. podjęto uchwały o przyjęciu w skład Sekcji Międzyzakładowej Komisji NSZZ „S” przy Zespole Szkół nr 510 w Raciążu oraz w sprawie liczby członków Rady Sekcji i Komisji Rewizyjnej.

W wyniku wyborów na kadencję 2014 – 2018 wybrano:

1. Przewodniczącego Rady Sekcji OiW NSZZ „S” Regionu Płockiego, którym został stojący na czele największej, płockiej organizacji międzyzakładowej wchodzącej w skład Sekcji Marek Krysztofiak

2. 22-osobową Radę Sekcji OiW NSZZ „S” RP

3. 5-osobową Komisję Rewizyjną SOiW NSZZ „S” RP

4. Trzech delegatów na WZD SKOiW NSZZ „S”

W wyniku dyskusji i wolnych wniosków przyjęto szereg stanowisk i apeli propracowniczych do władz miasta i powiatów: Płocka, Sierpca, Gostynina, Płońska, Raciąża oraz postanowiono powołać na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady zespół  d/s szkolnictwa specjalnego.

mgr Marek Krysztofiak

Przewodniczący „Solidarności” oświatowej

Płocka i Regionu Płockiego

Reklamy