JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IŁOWIE

W roku bieżącym Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie obchodzi jubileusz 80-lecia istnienia szkoły oraz 10-lecia przywrócenia jej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Okolicznościowe uroczystości odbyły się 24 czerwca 2014 r. w sali gimnastycznej placówki i zostały poprzedzone Mszą Świętą z udziałem całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości, która została odprawiona w dniu 18 czerwca przez proboszcza tutejszej parafii w Kościele Podwyższenia Krzyża w Iłowie. W uroczystościach 18 czerwca 2014 r. Międzyzakładową Komisję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku reprezentowała Elżbieta Kopka.

Na uroczyste obchody jubileuszu zostali zaproszeni Wójt i Przewodniczący Rady Gminy, radni, przedstawiciele lokalnych środowisk, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, osoby zaprzyjaźnione z Placówką oraz absolwenci. W zastępstwie Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku – Marka Krysztofiaka – w uroczystościach uczestniczył wiceprzewodniczący Stanisław Krakowski, który złożył życzenia i gratulacje, a także wręczył na ręce Pani Dyrektor okolicznościowy adres.

mgr Stanisław Krakowski

Reklamy