Życzenia na nowy rok szkolny 2014/2015

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy”

W rozpoczynającym się 1 września nowym roku szkolnym 2014/2015 duży wpływ na sytuację pracowników będą miały podejmowane decyzje poszczególnych organów prowadzących szkoły, związane z tegorocznymi wyborami samorządowymi (16 listopada). To one są przyczyną, że ograniczono np. zwolnienia nauczycieli, zatrudniając ich na jeszcze jeden rok na część etatu, organizuje się huczne uroczystości z oddaniem nowych inwestycji oświatowych z licznym udziałem działaczy rządzącej na danym terenie opcji politycznej, znalazły się w niektórych samorządach – mimo kryzysu – pieniądze na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi oraz dodatki nauczycielskie.

Niestety te niewielkie kwoty, serwowane w ramach tzw. podwyżek wyborczych niewiele poprawią sytuację finansową pracowników gdyż koalicja rządowa PO – PSL równoważąc finanse publiczne kolejny rok z rzędu zamroziła wynagrodzenia pracowników sektora finansów publicznych (w tym oczywiście minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które od 2012 r. pozostają na niezmienionym poziomie).

Rok szkolny 2014/2015 może być kolejnym rokiem pogarszającego się stanu oświaty w Polsce, wynikającym ze szkodliwej polityki oświatowej Rządu RP, chaosu prawno organizacyjnego (np. kompromitujące wprowadzenie zmian w dopiero co uchwalonym przepisie ustawy o systemie oświaty dopuszczającym zwiększenie liczby 25 uczniów w kl. I – III), nowej podstawy programowej, degradacją aspektu wychowawczego szkoły oraz ciągłego zagrożenia likwidacją szkół i zwolnieniami nauczycieli.

NSZZ „Solidarność” tak jak dotychczas będzie się przeciwstawiał tym tendencjom i żądał od władz m.in. uregulowań prawnych, zniesienia nadmiernej biurokracji, poprawy warunków pracy i płacy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. Będziemy występować w obronie szkół przed likwidacją oraz pracowników zagrożonych zwolnieniami.

Aby być skutecznym w tych działaniach, życząc spokojnej, pełnej satysfakcji zawodowej pracy prosimy o solidarność i współpracę wszystkich, bez względu na przynależność i poglądy. We wspólnym interesie całej społeczności oświatowej leży zdecydowane odparcie działań destabilizujących polską szkołę, niszczących jej tradycję i osiągnięcia.

 

W imieniu „S” oświatowej Płocka i Regionu Płockiego

Przewodniczący

mgr Marek Krysztofiak

Reklamy