Szkolenie na temat problemów wychowawczych

W dniu 26 listopada br. odbyło się w MP nr 33 zorganizowane przez MKOiW NSZZ „S” w Płocku bezpłatne szkolenie pt. „Problemy wychowawcze u młodzieży w obliczu osobowości bordeline i zaburzeń zachowania”, które przeprowadziła mgr Anna Niesłuchowska. Udział w szkoleniu wzięło 31 nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali zaświadczenia po ukończeniu szkolenia.

Reklamy