Zebranie Delegatów SOiW NSZZ „S” Regionu Płockiego

20 kwietnia 2015 r. w siedzibie Zarządu Regionu Płockiego odbyło się coroczne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego. Po wprowadzeniu sztandaru Sekcji i odśpiewaniu hymnu państwowego, przewodniczący Marek Krysztofiak powitał delegatów, zaproszonych gości i poprosił o modlitwę w intencji obrad duszpasterza diecezjalnego nauczycieli ks. Arkadiusza Grygowskiego.

Po nim głos zabrali wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Płockiego Andrzej Burnat i Starosta Płocki Mariusz Bieniek, który od niedawna pełniąc swoją funkcję po raz pierwszy gościł na zebraniu Sekcji Regionalnej Oświaty.

Ważną częścią spotkania było sprawozdanie Przewodniczących z działalności Rady Sekcji za okres: IV 2014 – IV 2015 oraz Komisji Rewizyjnej od stycznia do grudnia ubiegłego roku.

Po przerwie kawowej i stwierdzeniu prawomocności zebrania podjęto uchwały dotyczące:

– przyjęcia do Sekcji Regionalnej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „S” Gimnazjum Nr 1 w Płońsku

– zwiększenia liczby członków Rady Sekcji

– zmiany wysokości składki na SOiW NSZZ „S” RP

Kolejnym punktem porządku zebrania były wybory uzupełniające członków Rady Sekcji, którymi wybrano: kol. Elwirę Rutkowską i kol. Jacka Kotarskiego.

Po dyskusji uchwalono zmianę w Regulaminie Sekcji oraz przyjęto stanowisko do MEN w/s szkolnictwa specjalnego.

Zebranie Delegatów Sekcji Regionalnej zakończyło się tradycyjnie hymnem NSZZ „S” i wyprowadzeniem sztandaru.

mgr Marek Krysztofiak

Przewodniczący Rady Sekcji OiW NSZZ „S” Regionu Płockiego

Reklamy