Udział płockich nauczycieli w ogólnopolskiej manifestacji oświatowej „Solidarności”

Około 90-ciu pracowników przedszkoli, szkół i placówek wychowawczych, członków „Solidarności” oświatowej Płocka i Regionu Płockiego wzięło udział w około 10-tysięcznej manifestacji zorganizowanej 28 kwietnia 2015 r. w Warszawie przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Do stolicy wyruszyliśmy już po 9.00 dwoma autokarami. Manifestacja rozpoczęła się ok. godz. 13.00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, gdzie delegacja Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” złożyła petycję z żądaniami dotyczącymi:

  • 9% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 r.,
  • waloryzacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,
  • zaprzestania prywatyzacji szkół i placówek oświatowych,
  • przywrócenia nauczycielom prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę,
  • rzeczowej i merytorycznej debaty o systemie polskiej edukacji.

Wyszła do nas minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska, która swoje krótkie wystąpienie o braku możliwości podwyżek zakończyła słowami „Szanuję, rozumiem, dziękuję wam za ciężką pracę. Teraz krzyczcie!”. Pani minister została wygwizdana – „Nie chcemy kłamstw w sprawie naszych pensji” – skandował tłum, a przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda wytknął minister, że inne miała poglądy na podwyżki w oświacie, kiedy była w opozycji do obecnego rządu. Jak widać punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.

Następnie manifestacja, na czele z przewodniczącym Ryszardem Proksą, przemaszerowała przed Sejm by wręczyć kopie petycji do Premiera RP przewodniczącym klubów parlamentarnych.

Manifestację zakończyła się około godziny 15.00 odśpiewaniem hymnu NSZZ „Solidarność”.

W imieniu władz naszej struktury związkowej serdecznie dziękuję za udział w manifestacji. Razem możemy więcej!

 

mgr Stanisław Krakowski

Wiceprzewodniczący

MKOiW NSZZ „S” w Płocku

Reklamy