Szkolenie „Rozwój związku”

W dniach 6-7 listopada 2015 roku w hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Niepokalanowa odbyło się szkolenie zorganizowanie przez Międzyzakładową Komisję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku. Wzięło w nim udział 21 osób, członków MKOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku. Tematem szkolenia, które poprowadził Jan Plata-Przechlewski, trener z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, był „Rozwój związku”.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie kontaktów z pracownikami, organizowania pracowników w związek czy opracowania planu rozwoju organizacji.

Drugiego dnia uwaga skupiona była szczególnie na komunikacji i roli jaką w propagowaniu związku odegrać mogą media publiczne.

Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę niezbędną do właściwego funkcjonowania i dalszego rozwoju swoich organizacji, a przed powrotem do Płocka, każdy miał jeszcze czas na zwiedzanie i chwilę zadumy w ogólnopolskim sanktuarium w Niepokalanowie.

Stanisław Krakowski

Reklamy