Szkolenie „Nauczyciel w relacjach z uczniem neurotycznym i z zaburzoną osobowością”

W dniu 21.04.2016r., w siedzibie biura MKOiW NSZZ „Solidarność” odbyło się szkolenie na temat: Nauczyciel w relacjach z uczniem neurotycznym i z zaburzoną osobowością. Szkolenie przeprowadziła  Koleżanka Ania Niesłuchowska. Warsztaty skierowane były do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznać się z typologią zaburzeń zachowań wśród uczniów,
a także poznać wachlarz metod i narzędzi wspierających nauczyciela w pracy z młodzieżą z ww. zaburzeniami.

Trafność tematu warsztatów, poparta interesującą formą prowadzenia, sprawiły, że każdy
z uczestników, dzięki odbytemu szkoleniu zyskał cenną wiedzę i doświadczenie w pracy zawodowej.

 

Marzena Markiewicz

Reklamy