Apel Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku ws. odłożenia w czasie planowanej reformy oświaty

Płock, 6.10.2016 r.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność”

 

APEL

 

Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego
z dnia 6 X 2016r. ws. odłożenia w czasie planowanej rządowej reformy oświaty

 

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego zwraca się do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” o podjęcie rozmów z MEN ws. odłożenia w czasie planowanej rządowej reformy oświaty, w tym tzw. wygaszania od 2017 r. szkół gimnazjalnych. Uważamy, że tak gruntowna, wręcz rewolucyjna reforma nie powinna być wprowadzana bez:

zagwarantowania środków finansowych niezbędnych do jej wdrożenia, tak by nie odbyła się ona kosztem jednostek samorządu terytorialnego, a w konsekwencji pracowników oświaty i uczniów,

objęcia pakietem osłonowym pracowników szkół i placówek oświatowych, czego domaga się od rządu i parlamentu RP KSOiW NSZZ „Solidarność”.

 

Dostrzegamy chaos organizacyjny, brak – mimo upływu roku od wyborów – konkretów, odchodzenie od ustaleń, które mogły złagodzić obawy nauczycieli co do utraty pracy, np. standaryzacji ( zmniejszenia) liczby uczniów w oddziałach klasowych.

 

Obawiamy się, że nauczyciele mianowani, dyplomowani, z wygaszanych gimnazjów mający pełne pięcioletnie studia nie zostaną w 100% zatrudniani w szkołach podstawowych czy liceach, gdyż tam wielu nauczycieli już w tej chwili nie pracuje na pełnych etatach. Podejmują oni – celem uzupełnienia etatów po planowanej reformie roczne studia podyplomowe – co automatycznie zablokuje zatrudnienie ww. nauczycieli specjalistów mających pełne kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu.

 

Przy tak pospiesznie – bez odpowiednich finansów i pakietów osłonowych – wprowadzonej reformie, również pracownicy administracji i obsługi placówek oświatowych są pełni obaw co do zachowania miejsc pracy. Tym bardziej, że MEN nie przedstawia w tym zakresie żadnych propracowniczych rozwiązań.

 

Dostrzegając konieczność naprawy polskiej oświaty po jej ośmioletnim niszczeniu przez poprzednią koalicję – przeciwko czemu nasz Związek wielokrotnie protestował – apelujemy o jej odpowiedzialne, uwzględniające postulaty NSZZ „Solidarność” przygotowanie, bo „Takie będą Rzeczypospolite jak ich młodzieży chowanie”.

 

mgr Marek Krysztofiak

Przewodniczący SOiW NSZZ „S”RP