Dzień Edukacji Narodowej 2016

Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej 2016 r. Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania oraz Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania N SZZ „Solidarność” w Płocku zorganizowała w dniu 21 października w internacie Zespołu Szkół nr 6.

Wśród zebranych, których powitał Przewodniczący „Solidarności” oświatowej Marek Krysztofiak, oprócz członków Związku, znaleźli się zaproszenie goście:

 1. Jerzy  Obrębski – Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S”
 2. Krzysztof  Wiśniewski –  Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium   Oświaty w Warszawie
 3. Andrzej  Nowakowski –  Prezydent Miasta Płocka
 4. Iwona  Sierocka  – Wicestarosta Powiatu Płockiego
 5. Ks. Grzegorz Zakrzewski –  Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli
 6. Ks. Arkadiusz  Grygowski  –  Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli
 7. Grzegorz   Skwarna  –  Kierownik MSCDN Wydział w Płocku

Znana płocka poetka, emerytowana polonistka Szkoły Podstawowej nr 20 (gdzie

w 1980r. współtworzyła NSZZ „Solidarność”) Wanda Gołębiewska przedstawiła krótki „wieczór autorski” ciepło przyjęty przez uczestników uroczystości.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście przekazując głównie życzenia, a Pani Wicestarosta niespodziewanie wręczyła Panu Przewodniczącemu wyróżnienie Starosty Płockiego „Dobry Gospodarz”.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie przez Przewodniczących: Krysztofiaka i Obrębskiego  Srebrnych Odznak Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” za  działalność na rzecz oświaty i Związku następującym Koleżankom i Kolegom:

 1. Marzenie Bauman
 2. Sławomirowi Krzeskiemu
 3. Monice Misztela
 4. Robertowi Niepytalskiemu,

oraz Listów Gratulacyjnych Przewodniczącego Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania wyróżnionym na wniosek „Solidarności” oświatowej:

Medalem Komisji Edukacji Narodowej:

 1. Magdalenie Kowalczyk
 2. Dorocie Ossowskiej
 3. Jolancie Wojnarskiej
 4. Wacławie Iwonie Źiółkowskiej

Brązowym Krzyżem Zasługi:

 1. Monice Ciołkowskiej – Boluk
 2. Damrawie Korzeniewskiej

Nagrodą Prezydenta Miasta Płocka:

 1. Bogdanowi Majewskiemu

W imieniu wszystkich wyróżnionych podziękowała kol. Źiółkowska, a kol. Krysztofiak uczynił to samo wobec kierownictwa i pracowników szkoły, internatu oraz „Solidarności” oświatowej, którzy pomogli zorganizować uroczystość. Na koniec przekazał życzenia wszystkim pracownikom oświaty, poprosił o wyprowadzenie sztandaru Związku i zaprosił na poczęstunek.

Przedstawiciele „Solidarności” oświatowej Płocka i Regionu Płockiego wzięli też udział w oficjalnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej organizowanych przez:

Starostę Płockiego w dniu 13 października 2016r.. Związek reprezentował
kol. Marek Krysztofiak i kol. Marzena Markiewicz, członek Prezydium Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego;

 Starostę Płońskiego w dniu 14 października br.. Związek reprezentował kol. Artur Czapliński, członek Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego;

–  Prezydenta Miasta Płocka w dniu 19 października br. Związek był reprezentowany przez Przewodniczącego Krysztofiaka, podobnie jak w dniu 25 października na uroczystości zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku. Podczas niej m.in. wziął udział we wręczaniu na wniosek „Solidarności” oświatowej Medali KEN i Brązowych Krzyży Zasługi Koleżankom i Kolegom związkowcom.

mgr Marek Krysztofiak

Przewodniczący „Solidarności” oświatowej Płocka

i Regionu Płockiego