Minister i Wiceminister Edukacji Narodowej na spotkaniu z członkami „Solidarności” oświatowej w Płocku

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego oraz Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku zorganizowała w dniu 23 listopada 2016 r. spotkanie z Piotrem Dudą  – Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Ryszardem Proksą – Przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Teresą Wargocką – Wiceminister Edukacji Narodowej.

Termin spotkania był skorelowany z obradami – po raz pierwszy w historii – Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Płocku, a tematem planowana rządowa reforma systemu edukacji, stanowisko wobec niej struktur krajowych i regionalnych Związku oraz opinie i uwagi członków „Solidarności” oświatowej.

Przybyłych gości oraz zebranych powitał Przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty i Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania Marek Krysztofiak, który następnie poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Piotra Dudę. Nawiązał on do 40-rocznicy protestów robotniczych w Radomiu, Płocku, Ursusie oraz podsumował pierwszy rok istnienia Rady Dialogu Społecznego, której również przewodniczył.

Stwierdził, że w „dziewięć miesięcy zrealizowaliśmy więcej niż przez osiem lat rządów koalicji PO-PSL”.

Minister Wargocka wskazywała w swoim wystąpieniu na konieczność zmian programowych w kształceniu ogólnym i zawodowym, na zbyt krótkie cykle kształcenia, nadmierną biurokrację, konieczność analizy wynagrodzeń .

„Reasumując, reforma jest niezbędna aby szkół nie likwidować. Bez tego może być gorzej z powodu demografii (…). Musimy zareagować na demografię, w 30% szkół podstawowych mamy poniżej 70 uczniów, a malejąca liczba uczniów jest zwykle pierwszym powodem do ich likwidacji. Poprzez reformę ratujemy miejsca pracy głównie na terenach wiejskich” – dodała.

Przewodniczący Proksa wskazał na szereg medialnych i politycznych manipulacji, które narosły wokół reformy. Przypomniał o możliwości opiniowania przez związki zawodowe sieci szkół zaproponowanych przez samorządy i arkuszy organizacyjnych , podkreślał wzrost kompetencji kuratorów oświaty.

Ostatnim punktem spotkania były pytania zebranych członków „Solidarności” oświatowej Płocka i Regionu Płockiego, którzy nie kryli swoich wątpliwości i obaw m. in. przed zwolnieniami w związku z planowana reformą systemu edukacji.

Następnego dnia w trakcie Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” odbył się panel oświatowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskej, prowadzony przez Przewodniczącego Ryszarda Proksę.

Pani Minister w obszernym wstępie przedstawiła przyczyny wprowadzenia reformy, aktualny stan przygotowania do jej wdrożenia, finansowania, sytuacje na rynku pracy (w ostatnich latach zwolniono w skali kraju 42 tysiące nauczycieli). Zaprezentowała również sytuację w płockiej oświacie oraz odpowiadała na pytania zebranych członków „Solidarności” oświatowej Płocka i delegatów z całego kraju.

Na koniec głos zabrał uczestniczący w panelu Przewodniczący Duda, który m. in. stwierdził, że „Jako Związek chcemy osłon dla wszystkich grup zawodowych, nie tylko dla nauczycieli. Przede wszystkim musimy osłonić członków Solidarności”.

 

mgr Marek Krysztofiak

Przewodniczący SOiW NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

Przewodniczący MKOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku

Reklamy