Spotkanie opłatkowe „Solidarności” oświatowej Anno Domini 2016

16 grudnia 2016 r. „Solidarność” oświatowa Płocka i regionu płockiego zorganizowała tradycyjne spotkanie opłatkowe z udziałem blisko 200 członków związku oraz zaproszonych gości, wśród których byli:

1. Jego Ekscelencja Ks. Bp Mirosław Milewski,

2. Ks. Bartosz Szostak – Sekretarz bp płockiego,

3. Ks. Piotr Grzywaczewski – Kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej,

4. Ks. Grzegorz Zakrzewski – Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli,

5. Jerzy Obrębski – Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w Płocku,

6. Krzysztof Wisniewski – Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie,

7. Tomasz Korga – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka,

8. Aleksandra Jadczak – Kierownik Oddziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka,

9. Krzysztof Jadczak – Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin,

10. Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego,

11. Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki,

12. Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,

13. Jarosław Zaroń – Dyrektor MSCDN w Warszawie,

14. Grzegorz Skwarna – Kierownik MSCDN w Warszawie, Wydział w Płocku,

15. Janusz Zieliński – Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku,

16. Mariusz Portaski – Prezes Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja.

Wszystkich zebranych wzruszyły jasełka bożonarodzeniowe przygotowane pod kierunkiem nauczycieli wychowawców przez młodzież Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 2 w Płocku, gdzie po raz kolejny odbyła się „solidarnościowa” wigilia. Prowadzący uroczystość Marek Krysztofiak – Przewodniczący „Solidarności” oświatowej – podziękował nauczycielom i wychowawcom, pod kierunkiem których przygotowano program artystyczny, dyrektorowi SOSW nr 2 Robertowi Kowalskiemu oraz członkom tamtejszego koła „Solidarności”, którzy pomagali zorganizować spotkanie opłatkowe, pracownikom ośrodka za przygotowanie potraw wigilijnych oraz za pomoc organizacyjną i administracyjną.

Zabierający głos goście skierowali wiele ciepłych słów i życzeń do zebranych. Nieobecny Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, wystosował okolicznościowy adres. Do życzeń świąteczno-noworocznych dla wszystkich członków „Solidarności” i pracowników oświaty dołączył także Przewodniczący Krysztofiak, który następnie poprosił Jego Ekscelencję Ks. Bp Mirosława Milewskiego o poświęcenie opłatków.

Po wyprowadzeniu sztandaru „Solidarności” oświatowej, odczytano fragment Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa Chrystusa oraz zaśpiewano kolędę „Wśród nocnej ciszy”, po wykonaniu której zebrani podzielili się „białym chlebem”, złożyli sobie życzenia i spożyli wigilijny posiłek. W ten sposób rozpoczął się czas Świąt Bożego Narodzenia.