Spotkanie „Solidarności” oświatowej z Prezydentem Płocka

W dniu 2 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie członków NSZZ „Solidarność” oświaty z Prezydentem Miasta Płocka Andrzejem Nowakowskim. Pierwotnie miało się ono odbyć dwa tygodnie wcześniej i dotyczyć nowych obwodów i sieci szkół – o czym przypomniał, witając gościa i zebranych Przewodniczący Związku Marek Krysztofiak.

Ze względu na przyjęcie przez Radę Miasta Płocka  projektu uchwały ws. ww. obwodów i sieci w dniu 31 stycznia br. temat spotkania został rozszerzony o sprawy pracownicze, w kontekście reformy systemu edukacji. Zebrani mieli również możliwość zadawania pytań Prezydentowi.

 

mgr Marek Krysztofiak

Przewodniczący MKOiW

NSZZ „Solidarność”  w Płocku

Reklamy