Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku

Sprawozdawcze Zebranie Delegatów „Solidarności” Oświatowej Płocka odbyło się w dniu 3 lutego 2017r. w gościnnych progach Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. arcbp A. J. Nowowiejskiego. Otworzył je Przewodniczący Związku Marek Krysztofiak, który m.in. powitał delegatów i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się:

 1. Jerzy Obrębski –  Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego  NSZZ „Solidarność”
 2. Andrzej Piegutkowski – Członek Prezydium KSOiW  NSZZ „Solidarność”
 3. Krzysztof Wiśniewski – Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegat na Zebranie Delegatów MOZPOiW  NSZZ „S”
 4. Jarosław Zaroń – Dyrektor MSCDN w Warszawie
 5. Grzegorz Skwarna – Kierownik MSCDN Wydział w Płocku
 6. Roman Siemiątkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
 7. Aleksandra Jadczak – kierownik Oddziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka
 8. Krzysztof Jadczak – Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
 9. Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji w Starostwie Płockim
 10. Renata Jóźwiak – Specjalista ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Bodzanowie
 11. Marek Jastrzębski – Kierownik referatu ds. oświaty Urzędu Gminy Staroźreby
 12. Ks. Grzegorz Zakrzewski – diecezjalny duszpasterz nauczycieli, którego

Przewodniczący poprosił o modlitwę w intencji obrad. Następnie głos zabierali zaproszeni goście dziękując za zaproszenie, składając życzenia owocnych obrad, ale również odnosząc się do reformy systemu edukacji.

Ważnymi punktami realizowanego porządku zebrania były sprawozdania Przewodniczących z działalności Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania   tzw. Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Podjęto uchwałę ws. liczby członków Zarządu oraz trzy apele:

 1. Ws. podwyżek płac pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych,
 2. Ws. podwyżek dodatków nauczycielskich,
 3. Ws. zatrudnienia pracowników „wygaszanych” gimnazjów.

Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zakończyło się tradycyjnym odśpiewaniem hymnu „Solidarności” i wyprowadzeniem sztandaru Związku.

 

mgr Marek Krysztofiak

Przewodniczący MKOiW

NSZZ „Solidarność”  w Płocku