Zebranie delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

W dniu 2 marca 2017 r. w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się coroczne sprawozdawcze Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego.

Po wprowadzeniu sztandaru „Solidarności” oświatowej i odśpiewaniu hymnu państwowego Przewodniczący Sekcji Regionalnej Marek Krysztofiak powitał delegatów i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego: Dorota Skrzypek – I Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Jacek Zawiśliński i Krzysztof Wiśniewski – dyrektorzy Delegatur MKO w Ciechanowie i w Płocku.

Pani Wicekurator i Pan Dyrektor Wiśniewski wręczyli Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej kol. Leszkowi Brzeskiemu, a z rąk przewodniczącego Krysztofiaka otrzymali – wraz z Dyrektorem Zawiślińskim – monografię Związku. Po modlitwie w intencji obrad duszpasterza ludzi pracy ks. Tadeusza Łebkowskiego rozpoczęła się robocza część spotkania, w trakcie której zebrani m. in. wysłuchali sprawozdań Przewodniczących: Rady Sekcji i Komisji Rewizyjnej, dyskutowali z władzami oświatowymi o reformie systemu edukacji, podjęli uchwały ws. przyjęcia kolejnej zakładowej organizacji związkowej i zwiększenia liczby członków Rady Sekcji. Została do niej wybrana kol. Justyna Bartkowska – przewodnicząca Komisji Zakładowej w Zespole Szkół im. Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie. W końcowej fazie spotkania delegaci podjęli apel ws. opiniowania nowych obwodów i sieci szkół oraz wysłuchali hymnu NSZZ „Solidarność”. Zebranie zakończyło się wyprowadzeniem sztandaru Związku.

 

mgr Marek Krysztofiak

Przewodniczący SOiW

NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego