Pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę

To już 80 raz, kiedy w pierwszych dniach miesiąca lipca,  tysiące polskich nauczycieli brało udział w pielgrzymce na Jasna Górę, uczestniczac w sympozjum ewangelizacyjnym oraz wspólnotowej modlitwie. Wśród pielgrzymów, którzy dotarli do Częstochowy, były władze Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, poczet sztandarowy związku oraz wielu członków „Solidarności” oświatowej z kraju, w tym 38-osobowa grupa reprezentująca  Międzyzakładową Organizację Związkową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku. W jej bogatym programie znalazło się m. in. wspomniane wyżej XVI Ewangelizacyjne Sympozjum Nauczycieli i Wychowawców, Apel Jasnogórski, Różaniec, koncert „Warsztaty w drodze”, Msza Święta której przewodniczył bp Piotr Turzyński oraz Droga Krzyżowa, którą poprowadził ks. Tadeusz Łebkowski, duszpasterz nauczycieli i ludzi pracy Regionu Płockiego.

mgr Cezary Chyżyński

Reklamy