Szkolenie „Podstawy i zasady negocjacji”

W tym roku Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku zorganizowała szkolenie dla działaczy związkowych w ośrodku „Zew Morza” w Jastrzębiej Górze. Grupę 25 związkowców „Solidarności” oświatowej Płocka i Regionu Płockiego w dniach 2-4 listopada bieżącego roku szkolił w zakresie negocjacji Jan Plata – Przechlewski, trener z działu szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W pierwszym dniu szkolenia, 3 listopada, uczestnicy mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie etapów, strategii i taktyki negocjacji. Zajęcia miały formę warsztatów, zatem oprócz teorii związkowcy mogli np. dyskutować w zespołach.

Drugiego dnia uwaga skupiona była szczególnie na czynnikach wpływających na negocjacje.

Na zakończenie uczestnicy uzyskali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Stanisław Krakowski

Wiceprzewodniczący MKOiW NSZZ „S” w Płocku

Reklamy