Wigilia „Solidarności” oświatowej A.D. 2017

W dniu 15 grudnia 2017 r. NSZZ „Solidarność” oświaty Płocka i Regionu Płockiego zaprosiła członków Związku na spotkanie opłatkowe które uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których byli m. in.:

  1. Jego Ekscelencja Ks. Bp Mirosław Milewski,
  2. Ks. Tadeusz Łebkowski – Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy,
  3. Jerzy Obrębski – Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w Płocku,
  4. Krzysztof Wiśniewski – Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie,
  5. Jarosław Zaroń – Dyrektor MSCDN w Warszawie,
  6. Grzegorz Skwarna – Kierownik MSCDN w Warszawie, Wydział w Płocku,
  7. Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki,
  8. Aleksandra Jadczak – Kierownik Oddziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka,
  9. Krzysztof Jadczak – Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.

Ww. złożyli wszystkim obecnym (ok. 200 osób) życzenia świąteczno-noworoczne po jasełce bożonarodzeniowej, przygotowanej przez nauczycieli i młodzież Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, w którym tradycyjnie już od kilku lat odbywa się „solidarnościowa” Wigilia.

Życzenia przekazał również Przewodniczący Związku Marek Krysztofiak, który po wyprowadzeniu sztandaru poprosił o poświęcenie opłatka i odczytanie fragmentu pisma świętego o narodzeniu Jezusa Chrystusa Jego Ekscelencję Ks. Bp Mirosława oraz Duszpasterza Ludzi Pracy ks. Tadeusza.

Po odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy”, złożeniu życzeń i podzieleniu się „białym chlebem” przyszedł czas na spożywanie potraw wigilijnych oraz „długie Polaków rozmowy” – tym bardziej, że niektórzy mają okazję do spotkań właśnie przy okazji corocznego spotkania opłatkowego „Solidarności” oświaty Płocka i Regionu Płockiego.

mgr Marek Krysztofiak

Przewodniczący SOiW NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

Przewodniczący MKOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku

Reklamy