Szkolenie „Uprawnienia ZOZ/MOZ. Zmiany w Karcie Nauczyciela”

W dniach 15 – 16 czerwca 2018 r. Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego wraz z Międzyzakładową Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku zorganizowała szkolenie nt. „Uprawnienia Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych. Zmiany w Karcie Nauczyciela”.

W szkoleniu wzięło udział 24 działaczy związkowych reprezentujących miasta i powiaty: Płock, Płońsk, Sierpc, Gostynin, którzy otrzymali stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, prowadzonego przez radcę prawnego Iwonę Jagodzińską.

mgr Marek Krysztofiak

Przewodniczący SOiW NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

Przewodniczący MKOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku

 

Reklamy