Ważne: Informacja z zebrania MKOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku w dniu 11.04.2019 r.

Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarnośćw Płocku (tzw. Zarząd) podjęła w dniu 11 kwietnia 2019 r. decyzję o powołaniu Zespołu mającego opracować apel w/s odwołania z pełnionej funkcji Ryszarda Proksę – Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Po burzliwej dyskusji Zarząd stwierdził, że wg opinii członków Związku Przewodniczący Proksa popełnił błędy w czasie ostatnich negocjacji z Rządem RP, co spowodowało niezadowolenie nauczycieli zrzeszonych w „Solidarności” oświatowej oraz wpłynęło na podważenie autorytetu i wizerunku Związku.

Reklamy