Fotorelacja z Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów SOiW NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

Poniżej zamieszczamy fotorelację z Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego w dniu 10 października 2019 r.