Szkolenie „Zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty”

Rządowa reforma oświaty przyniosła ze sobą duże zmiany w prawie oświatowym. W ciągu ostatnich dwóch lat pojawiło się ponad 70 nowych aktów prawnych.  Nowy ustrój szkolny, ocena pracy nauczyciela, ścieżka awansu zawodowego to tylko niektóre z tematów nad którymi  w  dniach 15 – 16 listopada 2019 r. pracowali związkowcy z regionu płockiego. Szkolenie „Zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty” zorganizowała Międzyzakładową Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku wspólnie z Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego.

W szkoleniu wzięło udział 22 działaczy związkowych reprezentujących Międzyzakładową Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku oraz Radę Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego. Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia o jego ukończeniu. Szkolenie prowadzili  Iwona Jagodzińska –  radca prawny oraz Krzysztof Wiśniewski – Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

mgr Stanisław Krakowski
Wiceprzewodniczący MKOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku