Szkolenie „Psychologia i psychobiologia traumy”

W czwartkowe popołudnie 5 grudnia 2019 r., w siedzibie Solidarności „oświatowej” przy ul. Padlewskiego 2, Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku zorganizowała 3-godzinne szkolenie dla swoich członków. Adresatem szkolenia byli nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Tematem wiodącym zajęć warsztatowych, które poprowadziła mgr Anna Niesłuchowska, była „Psychologia i psychobiologia traumy. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymają odpowiednie zaświadczenia.

mgr Stanisław Krakowski
Wiceprzewodniczący MKOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku