Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku w dniach 12 – 13 lutego 2020 roku

Poniżej zamieszczamy komunikat z obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku w dniach 12 – 13 lutego 2020 roku. Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=680:komunikat-z-posiedzenia-rady-krajowej-sekcji-oświaty-i-wychowania-nszz-&lang=pl Płock, 13.02.2020 r. W dniach 12 i 13 lutego 2020 roku w Płocku obradowała Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Rada po raz kolejny wyraziła żądanie realizacji punktu … Czytaj dalej Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku w dniach 12 – 13 lutego 2020 roku