MOZPOiW NSZZ „S” w Płocku

Władze Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku na kadencję 2018 – 2022

CZŁONKOWIE MIĘDZYZAKŁADOWEJ KOMISJI OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W PŁOCKU NA KADENCJĘ 2018 – 2022

Krysztofiak Marek – Przewodniczący
Krakowski Stanisław – Wiceprzewodniczący
Gostomska Jolanta – Skarbnik
Dmochowska – Grzelak Elżbieta – Sekretarz
Chyżyński Cezary – członek Prezydium
Jędrzejak Aldona – członek Prezydium
Szczodrowska Beata – członek Prezydium
Antczak Wioletta – członek
Brzeski Leszek – członek
Drążewska Anetta – członek
Gładys Aneta – członek
Horaczyńska – Nowak Aneta – członek
Hryniewiecka Joanna – członek
Kolimeczkow Katarzyna – członek
Kosińska Urszula – członek
Lemanowicz Dariusz – członek
Markiewicz Marzena – członek
Mazur Agata – członek
Niesłuchowska Anna – członek
Pytel Marzena – członek
Rusek – Chylińska Anna – członek
Słowik Urszula – członek

MKOiW NSZZ „S” w Płocku na kadencję 2018 – 2022

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ MZOPOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W PŁOCKU NA KADENCJĘ 2018 – 2022

Ziółkowska Wacłwa Iwona – Przewodnicząca
Garlej Małgorzata – Członek
Jaworska Agnieszka – Członek
Kaźmierska Elżbieta – Członek
Kussy Urszula – Członek
Sarzała Paweł – Członek
Tyburska Anna – Członek

Na zdjęciu od lewej: A. Tyburska, U. Kussy, P. Sarzała, W. I. Ziółkowska, E. Kaźmierska.

MKOiW NSZZ „S” w Płocku na kadencję 2014 – 2018

CZŁONKOWIE MIĘDZYZAKŁADOWEJ KOMISJI OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W PŁOCKU NA KADENCJĘ 2014 – 2018

Krysztofiak Marek – Przewodniczący
Krakowski Stanisław – Wiceprzewodniczący
Garlej Małgorzata – Skarbnik
Chyżyński Cezary – Sekretarz
Gostomska Jolanta – członek Prezydium
Jędrzejak Aldona – członek Prezydium
Szczodrowska Beata – członek Prezydium
Antczak Wioletta – członek
Biernat-Malicka Teresa – członek
Czaplińska Feliksa – członek
Dmochowska-Grzelak Elżbieta – członek
Drążewska Anetta – członek
Gładys Aneta – członek
Kolimeczkow Katarzyna – członek
Kopka Elżbieta – członek
Kosińska Urszula – członek
Kowalak Małgorzata – członek
Krakowski Stanisław – członek
Markiewicz Marzena – członek
Niesłuchowska Anna – członek
Pytel Marzena – członek
Radecki Jacek – członek
Rusek-Chylińska Anna – członek
Spirydonow Magdalena – członek
Wernikiewicz Zofia – członek
Wiśniewski Marek – członek

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ MZOPOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W PŁOCKU NA KADENCJĘ 2014 – 2018

Majewski Bogdan – Przewodniczący
Grochowska Ewa – Członek
Jagodzińska Ewa – Członek
Korzeniewska Damrawa – Członek
Wierkiewicz Joanna – Członek
Ziółkowska Wacława Iwona – Członek
Wojciechowska Dorota – Członek

MKOiW NSZZ „S” w Płocku na kadencję 2014 – 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA