MOZPOiW NSZZ „S” w Sierpcu


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Sierpcu

Nauczycielu!

Wychowawco!

Pracowniku administracji i obsługi!

Pracując w oświacie, jesteś narażony na problemy związane z łamaniem prawa, zasad i norm etycznych dotyczących:

 • dyskryminowania na ścieżce awansu zawodowego
 • stronniczości w ocenie osiągnięć zawodowych, przyznawania nagród i dodatków płacowych,
 • mobbingu i naruszania praw pracowniczych,
 • niewłaściwego dysponowania środkami finansowymi z ZFŚS,
 • obciążania dodatkowymi obowiązkami w ramach tej samej płacy,
 • braku odpowiedniego wsparcia w kontaktach z organem nadzoru pedagogicznego i samorządem terytorialnym,
 • zaniżania stawek regulaminów wynagradzania.

TYLKO ZORGANIZOWANE I WSPÓLNE DZIAŁANIE MA SZANSE SKUTECZNEJ OBRONY TWOICH INTERESÓW

PAMIĘTAJ!!!

JESTEŚMY ZWIĄZKIEM, KTÓRY ZAPEWNI CI WSZECHSTRONNĄ POMOC.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Nie czekaj – przystąp do MOZPOiW NSZZ „Solidarność” w Sierpcu


Członkowie Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Sierpcu – kadencja 2018-2022

Mróz Józef – Przewodniczący (SOSW w Sierpcu) tel. 604 160 964 (e – mail: jmroz62@wp.pl)
Cendrowska Dorota
Czrnomski Jarosław
Czerwiński Marek
Gąsiorowska Elżbieta
Gorzycki Piotr
Karwowska Małgorzata
Krajewska Bogusława
Krzemińska Małgorzata
Niepytalska Małgorzata
Nowakowska Agnieszka
Pufelska Dorota
Szymańska Hanna
Szymański Jan
Zieliński Tomasz
Prezydium MOZPOiW NSZZ „S” w Sierpcu
Józef Mróz – przewodniczący
Elżbieta Gąsiorowska – zastępca przewodniczącego
Jan Szymański – zastępca przewodniczącego
Małgorzata Krzemińska – sekretarz
Marek Czermiński – skarbnik
Komisja Rewizyjna
Dorota Ossowska – przewodnicząca
Marzanna Urbańska – członek
Renata Gębska – członek
Jolanta Fronczak – Cyl – członek

Członkowie Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Sierpcu – kadencja 2014-2018

1. Józef Mróz – Przewodniczący (SOSW w Sierpcu) tel. 604 160 964 (e – mail: jmroz62@wp.pl)
2. Jan Szymański – Wiceprzewodniczący (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu)
3. Elżbieta Gąsiorowska – Wiceprzewodnicząca (Gimnazjum Miejskie w Sierpcu)

4. Janusz Buczyński (Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu)

5. Piotr Gorzycki (Publiczne Gimnazjum w Mochowie)

6. Jarosław Jaskowski (Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu)

7. Aneta Kornacka (Szkoła Podstawowa w Sudragach)

8. Małgorzata Krzemińska (Gimnazjum Publiczne w Borkowie Kościelnym)

9. Dorota Pufelska (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu)

10. Zbigniew Maciejewski (Gimnazjum Publiczne w Susku)

11. Witold Nawrocki (Gimnazjum Miejskie w Sierpcu)

12. Agnieszka Nowakowska (Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu)

13. Małgorzata Niepytalska (Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu)

14. Hanna Szymańska (Zespół Szkół Samorządowych w Rościszewie)
Komisja Rewizyjna:

1. Krzysztof Czarnomski (Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum w Mochowie)

2. Dorota Ossowska (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu)

3. Maria Sobolewska (Gimnazjum Publiczne w Borkowie Kościelnym)

 

Delegat w WZD Regionu Płockiego – Józef Mróz

 

Delegaci do Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Sierpcu:

1. Janusz Buczyński

2. Józef Mróz


Wybrane działania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników oświaty
i wychowania NSZZ „Solidarność” w Sierpcu w ciągu ostatnich kilku miesięcy.


 1. Opiniowanie pracy dyrektora Szkoły Podstawowej w Bledzewie- luty 2012.
 2. Opiniowanie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego działającego przy Zespole Szkół Nr2 w Sierpcu- luty 2012.
 3. Opiniowanie przekształcenia dwuletniej ZSZ w trzyletnią ZSZ, wchodzącej w skład ZS Nr2 w Sierpcu- luty 2012.
 4. Opiniowanie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu- marzec 2012.
 5. Wystąpienie do Burmistrza Miasta Sierpc z pismem w obronie miejsc pracy w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu. Wyjaśnienie sprawy przekształcenia katolickiego gimnazjum im. Biskupa Leontyna Wetmańskiego w gimnazjum publiczne i wynajęcia w/w szkole pomieszczeń przez Miasto Sierpc za 4 złote za metr kwadratowy. Miasto Sierpc dopłaca do funkcjonowania szkoły prywatnej (katolickiej) a nauczyciele Gimnazjum Miejskiego mają ograniczenia etatów- kwiecień 2012.
 6. Doprowadzenie do posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miasta Sierpc w sprawie obrony miejsc pracy w Gimnazjum Miejskim. GM w Sierpcu z racji istnienia obwodu szkolnego musi przyjmować wszystkich uczniów zameldowanych na danym terenie. Prywatne gimnazjum katolickie przyjmuje tylko najlepszych, a miasto Sierpc dopłaca do całej tej sytuacji- maj 2012.
 7. Udział w pracach komisji konkursowej wybierającej kandydatów na dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu- kwiecień 2012.
 8. Udział w pracach komisji konkursowych wybierającej dyrektorów Miejskiego Przedszkola Nr2, Miejskiego Przedszkola Nr3 i Miejskiego Przedszkola Nr4- czerwiec, lipiec 2012.
 9. Udział w pracach komisji konkursowych wybierających dyrektorów ZS Nr1 i ZS Nr2 w Sierpcu- lipiec 2012.
 10. Opiniowanie zamiaru rozwiązania umowy o pracę z 4 pracownikami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu- maj 2012..
 11. Opinia prawna w sprawie powierzenia obowiązków „administrowania na stanowisku kierowniczym” członka naszego Związku w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczutowie- czerwiec 2012.
 12. Rozmowy w sprawie przydziału godzin i utrzymania etatu nauczycielki gimnazjum w Szczutowie.- maj 2012.
 13. Reprezentowanie Związku podczas V edycji Konkursu Wiedzy Obywatelskiej , Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej organizowanego przez Burmistrza Miasta Sierpc- maj 2012.
 14. Udział w pracach komisji konkursowej wybierającej kandydatów na dyrektora Gimnazjum im Polskich Olimpijczyków w Szczutowie- sierpień 2012.
 15. Reprezentowanie sierpeckich struktur związkowych podczas XXII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego- sierpień 2012.
 16. Udział w manifestacji w obronie wieku emerytalnego, która odbyła się w Warszawie – czerwiec 2012.
 17. Zawiązanie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Przewodniczącym został Pan Jarosław Jaskowski- maj 2012.
 18. Reprezentowanie Związku podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu- czerwiec 2012.
 19. Reprezentowanie Związku podczas uroczystości wręczania Nagród Burmistrza dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum- czerwiec 2012.
 20. Reprezentowanie Związku podczas Powiatowych Uroczystości Dożynkowych w Gozdowie, organizowanych przez Starostę Powiatu Sierpeckiego i Wójta Gminy Gozdowo- sierpień 2012.
 21. Reprezentowanie Związku (poczet sztandarowy) podczas uroczystości 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – maj 2012.
 22. Reprezentowanie Związku podczas uroczystości wręczania aktów mianowania nauczycielom sierpeckich szkół i przedszkoli – sierpień 2012.
 23. Opiniowanie pracy dyrektorki Szkoły Podstawowej im Polskich Noblistów w Goleszynie – maj 2012.
 24. Negocjacje płacowe w Urzędzie Miasta Sierpc- czerwiec 2012. Zwiększenie dodatku za wychowawstwo o 1 %.
 25. Opiniowanie pracy dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu – lipiec 2007.
 26. Udział w pracach komisji ds. Nagród i Odznaczeń Burmistrza Miasta Sierpc – wrzesień 2012.
 27. Udział w pracach komisji ds. Nagród i Odznaczeń Starosty Powiatu Sierpeckiego – październik 2012.
 28. Udział w pracach komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wójta Gminy Sierpc, Wójta Gminy Rościszewo – październik 2012.
 29. Interwencja ws. próby nałożenia przez dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym obowiązku dokumentowania 40 godzinnego tygodnia pracy, ci jest nie zgodne z prawem – wrzesień 2012r.
 30. Reprezentowanie Związku (poczet sztandarowy ) podczas 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości – listopada 2012r.
 31. Reprezentowanie Związku podczas uroczystości powiatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – październik 2012 r.
 32. Reprezentowanie Związku podczas uroczystości miejskich z okazji Dnia Edukacji Narodowej – październik 2012 r.
 33. Reprezentowanie struktur sierpeckich podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej organizowanych przez Sekcję Oświaty i Wychowania Regionu Płockiego – październik 2012r.
 34. Opiniowanie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Grabcu – listopad 2012 r.
 35. Powstanie Komisji Zakładowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Borkowie Kościelnym, której przewodnicząca została Pani Małgorzata Krzemińska.

Zachęcamy nauczycieli z terenu powiatu sierpeckiego do zwracania się we wszystkich sprawach pracowniczych do przedstawicieli Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Sierpcu.