MOZPOiW NSZZ „S” w Sierpcu

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Sierpcu

Nauczycielu!

Wychowawco!

Pracowniku administracji i obsługi!

Pracując w oświacie, jesteś narażony na problemy związane z łamaniem prawa, zasad i norm etycznych dotyczących:

 • dyskryminowania na ścieżce awansu zawodowego
 • stronniczości w ocenie osiągnięć zawodowych, przyznawania nagród i dodatków płacowych,
 • mobbingu i naruszania praw pracowniczych,
 • niewłaściwego dysponowania środkami finansowymi z ZFŚS,
 • obciążania dodatkowymi obowiązkami w ramach tej samej płacy,
 • braku odpowiedniego wsparcia w kontaktach z organem nadzoru pedagogicznego i samorządem terytorialnym,
 • zaniżania stawek regulaminów wynagradzania.

TYLKO ZORGANIZOWANE I WSPÓLNE DZIAŁANIE MA SZANSE SKUTECZNEJ OBRONY TWOICH INTERESÓW

PAMIĘTAJ!!!

JESTEŚMY ZWIĄZKIEM, KTÓRY ZAPEWNI CI WSZECHSTRONNĄ POMOC.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Nie czekaj – przystąp do MOZPOiW NSZZ „Solidarność” w Sierpcu


Członkowie Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Sierpcu

1. Józef Mróz – Przewodniczący (SOSW w Sierpcu) tel. 604 160 964 (e – mail: jmroz62@wp.pl)
2. Jan Szymański – Wiceprzewodniczący (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu)
3. Elżbieta Gąsiorowska – Wiceprzewodnicząca (Gimnazjum Miejskie w Sierpcu)

4. Janusz Buczyński (Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu)

5. Piotr Gorzycki (Publiczne Gimnazjum w Mochowie)

6. Jarosław Jaskowski (Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu)

7. Aneta Kornacka (Szkoła Podstawowa w Sudragach)

8. Małgorzata Krzemińska (Gimnazjum Publiczne w Borkowie Kościelnym)

9. Dorota Pufelska (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu)

10. Zbigniew Maciejewski (Gimnazjum Publiczne w Susku)

11. Witold Nawrocki (Gimnazjum Miejskie w Sierpcu)

12. Agnieszka Nowakowska (Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu)

13. Małgorzata Niepytalska (Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu)

14. Hanna Szymańska (Zespół Szkół Samorządowych w Rościszewie)
Komisja Rewizyjna:

1. Krzysztof Czarnomski (Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum w Mochowie)

2. Dorota Ossowska (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu)

3. Maria Sobolewska (Gimnazjum Publiczne w Borkowie Kościelnym)

 

Delegat w WZD Regionu Płockiego – Józef Mróz

 

Delegaci do Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Sierpcu:

1. Janusz Buczyński

2. Józef Mróz


Wybrane działania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników oświaty
i wychowania NSZZ „Solidarność” w Sierpcu w ciągu ostatnich kilku miesięcy.


 1. Opiniowanie pracy dyrektora Szkoły Podstawowej w Bledzewie- luty 2012.
 2. Opiniowanie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego działającego przy Zespole Szkół Nr2 w Sierpcu- luty 2012.
 3. Opiniowanie przekształcenia dwuletniej ZSZ w trzyletnią ZSZ, wchodzącej w skład ZS Nr2 w Sierpcu- luty 2012.
 4. Opiniowanie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu- marzec 2012.
 5. Wystąpienie do Burmistrza Miasta Sierpc z pismem w obronie miejsc pracy w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu. Wyjaśnienie sprawy przekształcenia katolickiego gimnazjum im. Biskupa Leontyna Wetmańskiego w gimnazjum publiczne i wynajęcia w/w szkole pomieszczeń przez Miasto Sierpc za 4 złote za metr kwadratowy. Miasto Sierpc dopłaca do funkcjonowania szkoły prywatnej (katolickiej) a nauczyciele Gimnazjum Miejskiego mają ograniczenia etatów- kwiecień 2012.
 6. Doprowadzenie do posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miasta Sierpc w sprawie obrony miejsc pracy w Gimnazjum Miejskim. GM w Sierpcu z racji istnienia obwodu szkolnego musi przyjmować wszystkich uczniów zameldowanych na danym terenie. Prywatne gimnazjum katolickie przyjmuje tylko najlepszych, a miasto Sierpc dopłaca do całej tej sytuacji- maj 2012.
 7. Udział w pracach komisji konkursowej wybierającej kandydatów na dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu- kwiecień 2012.
 8. Udział w pracach komisji konkursowych wybierającej dyrektorów Miejskiego Przedszkola Nr2, Miejskiego Przedszkola Nr3 i Miejskiego Przedszkola Nr4- czerwiec, lipiec 2012.
 9. Udział w pracach komisji konkursowych wybierających dyrektorów ZS Nr1 i ZS Nr2 w Sierpcu- lipiec 2012.
 10. Opiniowanie zamiaru rozwiązania umowy o pracę z 4 pracownikami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu- maj 2012..
 11. Opinia prawna w sprawie powierzenia obowiązków „administrowania na stanowisku kierowniczym” członka naszego Związku w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczutowie- czerwiec 2012.
 12. Rozmowy w sprawie przydziału godzin i utrzymania etatu nauczycielki gimnazjum w Szczutowie.- maj 2012.
 13. Reprezentowanie Związku podczas V edycji Konkursu Wiedzy Obywatelskiej , Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej organizowanego przez Burmistrza Miasta Sierpc- maj 2012.
 14. Udział w pracach komisji konkursowej wybierającej kandydatów na dyrektora Gimnazjum im Polskich Olimpijczyków w Szczutowie- sierpień 2012.
 15. Reprezentowanie sierpeckich struktur związkowych podczas XXII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego- sierpień 2012.
 16. Udział w manifestacji w obronie wieku emerytalnego, która odbyła się w Warszawie – czerwiec 2012.
 17. Zawiązanie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Przewodniczącym został Pan Jarosław Jaskowski- maj 2012.
 18. Reprezentowanie Związku podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu- czerwiec 2012.
 19. Reprezentowanie Związku podczas uroczystości wręczania Nagród Burmistrza dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum- czerwiec 2012.
 20. Reprezentowanie Związku podczas Powiatowych Uroczystości Dożynkowych w Gozdowie, organizowanych przez Starostę Powiatu Sierpeckiego i Wójta Gminy Gozdowo- sierpień 2012.
 21. Reprezentowanie Związku (poczet sztandarowy) podczas uroczystości 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – maj 2012.
 22. Reprezentowanie Związku podczas uroczystości wręczania aktów mianowania nauczycielom sierpeckich szkół i przedszkoli – sierpień 2012.
 23. Opiniowanie pracy dyrektorki Szkoły Podstawowej im Polskich Noblistów w Goleszynie – maj 2012.
 24. Negocjacje płacowe w Urzędzie Miasta Sierpc- czerwiec 2012. Zwiększenie dodatku za wychowawstwo o 1 %.
 25. Opiniowanie pracy dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu – lipiec 2007.
 26. Udział w pracach komisji ds. Nagród i Odznaczeń Burmistrza Miasta Sierpc – wrzesień 2012.
 27. Udział w pracach komisji ds. Nagród i Odznaczeń Starosty Powiatu Sierpeckiego – październik 2012.
 28. Udział w pracach komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wójta Gminy Sierpc, Wójta Gminy Rościszewo – październik 2012.
 29. Interwencja ws. próby nałożenia przez dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym obowiązku dokumentowania 40 godzinnego tygodnia pracy, ci jest nie zgodne z prawem – wrzesień 2012r.
 30. Reprezentowanie Związku (poczet sztandarowy ) podczas 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości – listopada 2012r.
 31. Reprezentowanie Związku podczas uroczystości powiatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – październik 2012 r.
 32. Reprezentowanie Związku podczas uroczystości miejskich z okazji Dnia Edukacji Narodowej – październik 2012 r.
 33. Reprezentowanie struktur sierpeckich podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej organizowanych przez Sekcję Oświaty i Wychowania Regionu Płockiego – październik 2012r.
 34. Opiniowanie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Grabcu – listopad 2012 r.
 35. Powstanie Komisji Zakładowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Borkowie Kościelnym, której przewodnicząca została Pani Małgorzata Krzemińska.

Zachęcamy nauczycieli z terenu powiatu sierpeckiego do zwracania się we wszystkich sprawach pracowniczych do przedstawicieli Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Sierpcu.


Reklamy