Struktura SOiW NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

  1. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania (MOZPOiW) NSZZ „Solidarność” w Płocku
  2. MOZPOiW NSZZ „Solidarność” w Sierpcu
  3. MOZPOiW NSZZ „Solidarność” w Gostyninie
  4. Zakładowa Organizacja Związkowa (ZOZ) NSZZ „Solidarność” w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku
  5. ZOZ NSZZ „Solidarność” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku
  6. MOZPOiW NSZZ „Solidarność” Nr 519 w Płońsku
  7. MOZPOiW NSZZ „Solidarność” nr 510 przy Zespole Szkół w Raciążu
  8. ZOZ NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół im. Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie