Struktura SOiW NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

 1. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania (MOZPOiW) NSZZ „Solidarność” w Płocku
 2. MOZPOiW NSZZ „Solidarność” w Sierpcu
 3. MOZPOiW NSZZ „Solidarność” w Gostyninie
 4. Zakładowa Organizacja Związkowa (ZOZ) NSZZ „Solidarność” w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku
 5. ZOZ NSZZ „Solidarność” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku
 6. ZOZ NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku
 7. MOZPOiW NSZZ „Solidarność” przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie
 8. MOZPOiW NSZZ „Solidarność” Nr 519 w Płońsku
 9. ZOZ NSZZ „Solidarność” przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku
 10. MOZPOiW NSZZ „Solidarność” nr 510 przy Zespole Szkół w Raciążu
 11. ZOZ NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół im. Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie
Reklamy