Władze SOiW NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

CZŁONKOWIE RADY SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU PŁOCKIEGO NA KADENCJĘ 2014 – 2018

Krysztofiak Marek – Przewodniczący
Chyżyński Cezary – Wiceprzewodniczący
Markiewicz Marzena – Sekretarz
Garlej Małgorzata – Skarbnik
Gierula Barbara – członek Prezydium
Kornatowska Lilla – członek Prezydium
Mróz Józef – członek Prezydium
Krzeski Sławomir – członek Prezydium
Majchrzak Janusz – członek
Niepytalski Robert – członek
Czapliński Artur – członek
Gontarek Henryk – członek
Klarzyński Jacek – członek
Krakowski Stanisław – członek
Pankowski Roman – członek
Krysiak Mariusz – członek
Piskorska Joanna – członek
Słowik Urszula – członek
Leszczyńska Jolanta – członek
Ludwiczak Danuta – członek
Ziółkowska Jolanta – członek

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU PŁOCKIEGO NA KADENCJĘ 2014 – 2018

Kowalski Paweł – Przewodniczący
Szymański Jan – Wiceprzewodniczący
Śmigrodzki Bogdan – Członek
Pepłowska Agnieszka – Członek
Szachowska Hanna – Członek

Reklamy