Władze SOiW NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

CZŁONKOWIE RADY SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU PŁOCKIEGO NA KADENCJĘ 2018 – 2023

Krysztofiak Marek – Przewodniczący
Chyżyński Cezary – Wiceprzewodniczący
Markiewicz Marzena – Sekretarz
Bartkowska Justyna – Członek
Gackowska Aneta – Członek
Gierula Barbara – Członek Prezydium
Gralicka Wioletta – Członek
Geras Agnieszka – Członek
Klarzyński Jacek – Członek
Kornatowska Lilla – Członek
Krakowski Stanisław – Członek
Krzeski Sławomir – Członek
Leszczyńska Jolanta – Członek
Mikołajewska Izabela – Członek
Matusiak Katarzyna – Członek
Mróz Józef – Członek Prezydium
Radecka Elżbieta – Członek
Śmigrodzki Bogdan – Skarbnik
Ziółkowska Jolanta – Członek

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ
SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU PŁOCKIEGO NA KADENCJĘ 2018 – 2023

Pepłowska Agnieszka – Przewodnicząca
Kowalska Renata – Członek
Szymański Jan – Członek
Wypych Izabela – Członek

DELEGACI NA ZEBRANIE DELEGATÓW SEKCJI KRAJOWEJ
OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU PŁOCKIEGO
NA KADENCJĘ 2018 – 2023

Krysztofiak Marek
Chyżyński Cezary
Brzeski Leszek

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU PŁOCKIEGO NA KADENCJĘ 2014 – 2018

Kowalski Paweł – Przewodniczący
Szymański Jan – Wiceprzewodniczący
Śmigrodzki Bogdan – Członek
Pepłowska Agnieszka – Członek
Szachowska Hanna – Członek

CZŁONKOWIE RADY SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU PŁOCKIEGO NA KADENCJĘ 2014 – 2018

Krysztofiak Marek – Przewodniczący
Chyżyński Cezary – Wiceprzewodniczący
Markiewicz Marzena – Sekretarz
Garlej Małgorzata – Skarbnik
Gierula Barbara – członek Prezydium
Kornatowska Lilla – członek Prezydium
Mróz Józef – członek Prezydium
Krzeski Sławomir – członek Prezydium
Majchrzak Janusz – członek
Niepytalski Robert – członek
Czapliński Artur – członek
Gontarek Henryk – członek
Klarzyński Jacek – członek
Krakowski Stanisław – członek
Pankowski Roman – członek
Krysiak Mariusz – członek
Piskorska Joanna – członek
Słowik Urszula – członek
Leszczyńska Jolanta – członek
Ludwiczak Danuta – członek
Ziółkowska Jolanta – członek

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ
SEKCJI
OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU PŁOCKIEGO NA KADENCJĘ 2014 – 2018

Kowalski Paweł – Przewodniczący
Szymański Jan – Wiceprzewodniczący
Śmigrodzki Bogdan – Członek
Pepłowska Agnieszka – Członek
Szachowska Hanna – Członek