Z życia MOZPOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku

Szkolenie „Przywództwo związkowe”

szkol

Nasze spotkania wigilijne

swieta

Życzenia składa przewodniczący MKOiW
NSZZ „Solidarność” Marek Krysztofiak

wigilia

III Bieg Uliczny im. Krzysztofa Zywera

bieg

Jesteśmy we Lwowie – zwiedzamy Cmentarz Orląt Lwowskich

lwow

VI Górski Rajd „Solidarności” Wisła 2003

rajd

Pikieta „Solidarności” oświatowej przed Sejmem RP

manifest1

W imię słusznej, wspólnej sprawy trafiliśmy do Warszawy

manifest2

Demonstracja przeciwko projektowanym zmianom
w Kodeksie Pracy

manifest3

Manifestacja w obronie miejsc pracy i płacy zorganizowana
przez Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

manifest4

Walne Zebranie Delegatów MKOiW NSZZ „Solidarność”
w Płocku (grudzień 2003 r.)

wzd

Uroczystość XX-lecia powstania MKOiW NSZZ
„Solidarność” w Płocku

20lecie