ZOZ NSZZ „S” SOS-W w Płońsku

 

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku – struktura organizacyjna i dane kontaktowe.

Kadencja 2018-2022

Prezydium ZOZ NSZZ „Solidarność” SOS-W w Płońsku:

 1. Bogdan Śmigrodzki – Przewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność” SOS-W w  Płońsku.
 2. Tomasz Górski – Wiceprzewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność” SOS-W w  Płońsku.
 3. Olga Golacik – Sekretarz ZOZ NSZZ „Solidarność” SOS-W w  Płońsku.
 4. Iwona Wierzchowska – Giedrojć – Skarbnik ZOZ NSZZ „Solidarność” SOS-W w  Płońsku.

Komisja Rewizyjna ZOZ NSZZ „Solidarność” SOS-W w  Płońsku:

 1. Małgorzata Góral – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOZ NSZZ „Solidarność” SOS-W w  Płońsku.
 2. Aldona Faron – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOZ NSZZ „Solidarność” SOS-W w  Płońsku.
 3. Anna Jaskólska – Członek Komisji Rewizyjnej ZOZ NSZZ „Solidarność” SOS-W w  Płońsku.
 4. Agnieszka Kowalska – Członek Komisji Rewizyjnej ZOZ NSZZ „Solidarność” SOS-W w  Płońsku.

Dane kontaktowe:

 • Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”  SOS-W w  Płońsku.
 • ul. Młodzieżowa 11 A, 09-100 Płońsk
 • tel.( 023) 662 46 88, 509 408 707
sjajd_szkola2

Kadencja 2014-2018.

 1. Prezydium ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk:
  1. Artur Czapliński – Przewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk
  2. Tomasz Górski – Wiceprzewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk
  3. Renata Strzelczak – Sekretarz ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk
  4. Iwona Wierzchowska – Giedrojć – członek Prezydium ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk

Komisja Rewizyjna ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk:

 1. Bogdan Śmigrodzki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk
 2. Justyna Majewska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk
 3.  Małgorzata Góral – Członek Komisji Rewizyjnej ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk

Dane kontaktowe:
• Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku
• ul. Młodzieżowa 11 A, 09-100 Płońsk
• tel.( 023) 662 66 15, 606 195 118