ZOZ NSZZ „S” ZS 3 Płońsk

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku – struktura organizacyjna i dane kontaktowe.

Na dzień 21 listopada 2012 roku ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 w Płońsku liczy łącznie 22 osoby. W tym: 13 nauczycieli czynnych, 8 pracowników administracji i obsługi, 1 nauczyciel emerytowany.

Prezydium ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk:

  1. Artur Czapliński – Przewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk
  2. Tomasz Górski – Wiceprzewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk
  3. Renata Strzelczak – Sekretarz ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk
  4. Iwona Wierzchowska – Giedrojć – członek Prezydium ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk

Komisja Rewizyjna ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk:

  1. Bogdan Śmigrodzki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk
  2. Justyna Majewska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk
  3. Małgorzata Góral – Członek Komisji Rewizyjnej ZOZ NSZZ „Solidarność” ZS nr 3 Płońsk

Dane kontaktowe:

  • Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku
  • ul. Młodzieżowa 11 A, 09-100 Płońsk
  • tel.( 023) 662 66 15, 606 195 118

Działalność Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku – czerwiec 2011 – grudzień 2012.

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność w Zespole Szkół nr 3 (dawny Zespół Szkół Specjalnych) w Płońsku została zawiązana w czerwcu 2011 roku. Pierwsze kroki pomogli nam stawiać koledzy Jerzy Obrębski Sekretarz Zarządu Regionu Płockiego Solidarności i Marek Krysztofiak Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania. Naszą działalność zainicjowaliśmy w 11 osób. Po półtorarocznej działalności nasz związek podwoił swoją liczebność i na dzień dzisiejszy liczy 22 członków. Organizacja otrzymała numer ewidencyjny 520 i została przyjęta do Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Płockiego. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Artur Czapliński, który niebawem został również członkiem Prezydium Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Regionu Płockiego. W tym samym momencie na ścianie w naszym pokoju nauczycielskim pojawiła się gazetka związkowa NSZZ Solidarność.

Przez półtora roku istnienia podjęliśmy następujące działania oraz uczestniczyliśmy w następujących wydarzeniach: Wystosowaliśmy dwa stanowiska pisemne ZOZ NSZZ Solidarność ZS nr 3 do Dyrekcji Szkoły i Starostwa Powiatowego w Płońsku w sprawie rozbudowy Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku oraz w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku.

Braliśmy udział we wszystkich ogólnopolskich manifestacjach Solidarności organizowanych przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 lat. Braliśmy udział w pikiecie pod Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącej sprzeciwu wobec zmian programowych i zmian w Karcie Nauczyciela. Zebraliśmy 567 podpisów na ankietach Solidarności dotyczących referendum obywatelskiego w związku z wprowadzanym przez rząd wydłużeniem wieku emerytalnego do 67 lat.

Dużym sukcesem było „wynegocjonowanie” 8 procentowej podwyżki dla pracowników obsługi w szkołach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Płońsku. Starania o tą podwyżkę podjął Przewodniczący Z.O.Z. NSZZ Solidarność w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku i członek Prezydium Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Płockiego, a zarazem Radny Rady Powiatu Płońskiego Artur Czapliński. Starania trwały od lutego do maja 2012 roku, a podwyżka została przyznana od 1 września 2012. Z inicjatywy członków naszej Organizacji Związkowej w czerwcu 2012 odbyła się Msza Święta z okazji II rocznicy Beatyfikacji Księdza Jerzego Popiełuszki w Płońsku.

Uczestniczyliśmy w wyjazdowym szkoleniu „Techniki komputerowe w pracy związkowej” w Łowiczu oraz w konferencji w Płocku dotyczącej funkcjonowania szkolnych funduszy socjalnych. We wrześniu tego roku wzięliśmy udział w tradycyjnym rajdzie Płockiej Solidarności Oświatowej „Roztocze 2012”.

Poza działalnością statutową (zasiłki stałe, zapomogi), którą realizujemy na bieżąco, również jeden z naszych członków skorzystał z możliwości wypoczynku w ramach akcji letniej w domku „Solidarności” oświatowej w Grabinie koło Płocka. Z nadzieją i optymizmem wchodzimy w 2013 rok. I chociaż „…długą listę mamy zastrzeżeń, do tych których strach ogarnął, ale mimo wszystko wierzymy w święte słowo Solidarność…”

Bogdan Śmigrodzki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z.O.Z. NSZZ „Solidarność” Zespół Szkół nr 3 w Płońsku

Reklamy